PR služby

vstupní konzultace
CHCI SE DOSTAT DO MÉDIÍ
  • Společně zhodnotíme, jak nejlépe přistoupit k vašemu PR.
  • Poradím vám, co je potřeba promyslet a připravit pro média.
  • Teprve po vstupní konzultaci je možné zakoupit balíček služeb.
konzultace + námět pro média
CHCI OSLOVIT NOVINÁŘE
  • Vymyslíme spolu námět pro konkrétní médium.
  • Vysvětlím vám, jak to funguje a co očekávat.
  • Připravím vám text k oslovení novináře a zajistím komunikaci.
individuální PR servis
JANO, UDĚLEJ TO ZA MĚ
  • Vytipuji příležitosti, oslovím novináře a domluvím vše potřebné za vás.
  • Připravím vás na komunikaci s novináři a vystupování v médiích.
  • Dlouhodobá spolupráce (min. 3 měsíce)
Chcete na svém PR pracovat svépomocí? Podívejte se na nabídku online kurzů