Mastermind podnikatelek

Proč mastermind podnikatelek?

Protože se chcete ve svém podnikání posouvat a růst.
A protože víc hlav, víc ví.

Můžete jít cestou konzultací nebo mentoringu, ale energie skupiny je úplně jiná. Jen musí mít určitou strukturu a pravidla, aby nesklouzla k obyčejnému klábosení.

Jako podnikatelky nemáte času nazbyt a chcete jej trávit efektivně.

Co získáte?

zpětná vazba
inspirace ostatními
motivace k úkolům
rozvoj podnikání
kontakty a zdroje
vzájemná podpora

Skupinový mastermind

Pohledů na mastermind je několik, ale všechny mají základní společné jmenovatele: skupinu, pravidla a závazky.

Vaše téma

Během mastermind setkání máte prostor položit otázku, představit nápad, zmínit problém nebo potřebu, se kterou se v byznysu potýkáte. Na vaše téma pak od ostatních dostáváte zpětnou vazbu, postřehy a nové úhly pohledu a zkušeností. Při sdílení hledáme s ostatními cesty, jak nasměrovat každou z vás k vyřešení nebo posunu v tématu.

Zajímavým vedlejším efektem je, že v čase, kdy samy poskytujete zpětnou vazbu, často naleznete odpovědi i na vaše vlastní otázky.

Co účastnice obvykle řeší: 

design služby, strategie, cílová skupina, ideální klient, nástroje (web, e-mailing, obchodní řešení), mindset, cenotvorba, timemanagement, branding, kampaň, strategie, vzdělávání-zdroje, copywriting, reklama, marketing, Public Relations atd.

Veřejný příslib

Každá účastnice si definuje svůj cíl a první krok/y, které k jeho dosažení uskuteční. Veřejně tak přislíbí, že nějaký úkol splní do určitého termínu. Tohle vážně funguje jako skvělá motivace i k nepříjemným nebo dlouho odkládaným úkolům.

Revize úkolů

U pravidelně se scházející mastermind skupiny začíná každé další setkání revizí úkolů z minula. Právě ta vás motivuje a posouvá. Nikdo totiž nerad před ostatními přizná, že svůj závazek nesplnil. Samozřejmě, může se to stát, ale nemělo by se to dít pravidelně. Nemá to pak přínos pro vás ani pro skupinu.

Důležité je dávat si jasné, ohraničené úkoly reálné vzhledem k termínu, do kterého je budete plnit. 

Jaké úkoly se třeba stanovují:

napsat příspěvek na blog, otextovat prodejní stránku, udělat live vysílání na fb, vybrat a zaregistrovat si e-mailing, vytvořit automatizaci k e-booku, vyhradit si každý den 10 minut jen pro sebe, afirmovat, absolvovat koučink nebo terapii, udělat brandboard, sepsat si pro a proti, udělat swot analýzu, vytvořit publikační plán, atd.

Pravidla

Sdílení a práce ve skupině, ze které můžete těžit, funguje jen v případě dodržování těchto základních pravidel (čtyř D).

Jak mastermind probíhá?

Běžným způsobem je moderovaná diskuse. Ve složení moderátorka a 5-6 účastnic je ideální 2hodinové setkání (naživo nebo online).

– Podle počtu účastnic se rozdělí čas na jednotlivé úseky, tzn. 15-20 minut + úvod a závěr.
– Na úvod se dělá revize úkolů z minula a rozděluje čas.
– Pak dostává postupně prostor každá účastnice. Stručně řekne své téma a nebo položí otázku (to je
  dobré si vybrat a formulovat předem, ušetří se tak čas a větší část doby vyhrazené účastnici se může
  věnovat zpětné vazbě). Ostatní na toto téma poskytují své postřehy, zkušenosti nebo zdroje.
– Poté, co takto vyhrazený úsek absolvují postupně všechny účastnice, projde se na závěr kolečkem
  stanovování úkolů

V době mezi jednotlivými setkáními probíhá sdílení v soukromé skupině na Facebooku (každý týden soupis veřejných závazků/úkolů a jejich kontrola, pravidelné nakopnutí a výzvy, vzájemná podpora od ostatních, podrobná zpětná vazba na text ode mě).

Jak dlouho žije skupina?

Ideální je, když se účastnice mastermind skupiny poprvé setkají jen kvůli organizačním věcem. Vyzkouší si místo (online platformu), určí si interval setkávání (osvědčené je setkávat se co 14 dní nebo 3 týdny), seznámí se s pravidly a představí se. Zároveň si řeknou, co od skupiny očekávají, co by mělo být jejich individuálním i skupinovým cílem.

Od toho se také odvíjí životnost skupiny. V určitém bodě (pokaždé jinak vzdáleném) dochází k naplnění ambicí nebo jednotlivých cílů, občas i k vyčerpání nových zdrojů k tématům. Skupina nemusí hned končit. Někdy jen odejde někdo z účastnic a doplní se novými. Vše je o společné dohodě.

Pod mým vedením nabízím nejčastěji balíček 1+6 (jedno úvodní setkání + šest dvouhodinových mastermind setkání) v intervalu co 14 dní. Celý program tak trvá 12 týdnů. 

Jiné formy mastermindingu:

  • Kromě způsobu, kdy dostává prostor každá se svým tématem, je možné využívat formát tzv. horkého křesla, kdy je během jednoho setkání zaměřena pozornost pouze na jednu účastnici. Výhodou je, že se může jít v tématu více do hloubky, nevýhodou naopak fakt, že si každá počká na vlastní “show”, až na ni přijde řada.
  • Kromě mastermindu založeném na skupinové synergii se můžete setkat také se způsobem bližším mentoringu. V tom případě je moderátorem a vůdcem skupiny osobnost, která k jednotlivým tématům účastnic primárně předává své know-how a ostatní ze skupiny čerpají více z něj a méně z vlastních zkušeností navzájem.
  • Ideální je vést mastermind v uzavřené skupině, kde o sobě po seznámení účastnice už ví to podstatné a kde se může navazovat stanovováním úkolů a jejich revizí. Existuje ale i možnost účastnit se otevřených setkání, jejichž výhodou je různorodost názorů pokaždé jiných účastnic. Naopak nevýhodou je prodloužení času o představení a menší funkčnost veřejného příslibu plnit úkoly. Jejich kontrolu totiž přebírá moderátor a spojí se kvůli jejich revizi s účastnicemi jednotlivě. 

Organizace mastermind setkání

Každá mastermind skupina potřebuje organizátorku-moderátorku.

Co vše je mým úkolem?

PŘED:

– Zajišťuji technické řešení pro online mastermind.
– Informuji účastnice o postupu a o průběhu setkání.
– Iniciuji úvodní organizační setkání..
– Sepíšu sdílený dokument se jmény, kontakty a představením účastnic.

BĚHEM:

– Řeším organizační záležitosti (místo, kontakt, technická podpora).
– Moderuji setkání – přivítání, harmonogram, revize, sdílení, úkoly.
– Hlídám čas a formu (snažím se např. upozornit na situace, kdy brainstorming sklouzává k běžnému povídání; dávám prostor všem zúčastněným; ukončuji debatu, pokud se točí v kruhu apod.).
– Vybízím ke stanovení úkolů podle času do dalšího setkání.
– Dbám na dodržování pravidel.

POTOM:

– Sepíšu úkoly, které účastnice veřejně přislíbily.
– Umožňuji být skupině v kontaktu pro sdílení zajímavých zdrojů nebo pro další zpětnou vazbu. Spravuji soukromou fb skupinu.

ORGANIZACE:

– K online setkávání využívám technické řešení Webmeeting. 

– Pro sdílení informací a komentáře tak, abychom zůstaly v kontaktu i v době mezi jednotlivými setkáními zpřístupňuji soukromou skupinu na Facebooku a sdílené dokumenty na Google.

Jana Pokorná

Mám zkušenost s moderováním mastermind setkání podnikatelek a také žen pracujících během rodičovské. Jsem jedna z vás, ne koučka, proto do mého způsobu vedení vnáším i vlastní vhled a zkušenosti z více než 10 let na volné noze v oblasti PR, médií, komunikace, copywritingu a marketingu. V tomto způsobu sdílení vidím velký smysl a potenciál pro osobní i profesní růst.

Jdete do toho?

V lednu 2021 otevírám novou pěti- až šestičlennou skupinu, která společně bude pracovat 12 týdnů.

O jejím složení budu rozhodovat na základě vyplněných dotazníků tak, aby se daly dohromady ženy, které se nacházejí v podobné fázi podnikání a plánují start nebo rozvoj vlastního digitálního produktu/služby, dalším kritériem je kompatibilita týkající se organizačních záležitostí.

Chtěly byste se zúčastnit?

Kontaktujte mě na e-mail info@janapokorna.com. Díky a těším se!

Jak mastermind podnikatelek hodnotí samy účastnice?