Proč být vidět v médiích? Staňte se uznávanými experty a mějte větší vliv

Jana Pokorná - PR služby a vzdělávání

Média jsou skvělým nástrojem, jak o sobě dát vědět a posílit odbornost. Jsou zkratkou k důvěře lidí – vašich zákazníků, ale třeba i kolegů a spolupracovníků, mají větší dosah a vliv, a navíc v případě redakčního obsahu vám toto všechno umožní zdarma. Proto ve svém podnikání usilujte o medializaci, staňte se uznávanými expertkami a mějte větší vliv.

Uznání a důvěra

Proč medializace? Protože je rozdíl, když sami o sobě mluvíte jako o odbornici na určité téma nebo okruh problémů pro svou komunitu a nebo když vás někdo jiný za odborníka označí a na to téma s vámi mluví. A na tomto principu fungují média – jako sociální potvrzení, že vy jste ti praví, kteří by se měli k tématu vyjadřovat. Jako zkratka k důvěře čtenářů nebo posluchačů daného média.

A co myslím těmi médii? Díky momentálnímu stírání hranice mezi obsahovým marketingem a PR se nemusíte dívat na média jen v jejich tradičním slova smyslu – tedy jako na noviny a časopisy, rádio a televizi. Podobně vám může posloužit třeba “jen” online komunikační kanál, který sleduje vaše cílová skupina (blog, podcast, newsletter, videorozhovor či jiné vysílání, tematický týden ve skupině, účast v kurzu nebo na online summitu). Ale proč nemířit i výš?

Magazín Wonline

Větší dosah

Stanete-li se součástí obsahu někoho jiného s již vybudovaným publikem či komunitou, umožní vám to rozšířit okruh lidí, ke kterým chcete promlouvat. A ten je opravdu velký v případě masových médií. Medializace v časopisu nebo televizi vám proto umožní zvýšit povědomí o vás nebo vaší značce, komunikovat názory, předat know-how, pomoci více lidem či skupině, kterou nejste schopni obsáhnout svým vlastním marketingem.

Proto tady zapomeňte na vašeho ideálního klienta, promlouváte k masám. Přinášíte hodnotu, děláte osvětu, komunikujete poselství. Přímo neprodáváte. Viditelnost prostřednictvím tradičních médií vám nepřinese na první dobrou zvýšené prodeje, ale bude hodnotným (někdy i rozhodujícím) střípkem do skládačky argumentů “proč by měl zákazník koupit právě od vás”.

Výzva Plavu s Terezou v televizi

Reklama zdarma

Chcete být vidět v médiích? Skvělé. Ale snažte se dostat do tzv. redakčního obsahu neboli usilujte o publicitu. Co to je? Článek, reportáž, rozhovor nebo cokoliv dalšího, co o vás vytvoří novinář na základě vašich podkladů nebo vzájemné interakce. Není to placený PR článek nebo přímo reklama, kterou zadáte a někdo vám ji otiskne.

Publicita je důvěryhodnější a má větší vliv. Sami si vybavte, jak reagujete na advertorial nebo jiný placený článek nebo vizuál a jak na rozhovor, kde se ptá novinář a někdo mu odpovídá. Přece by si jej do médií nevybrali, kdyby nebyl něčím zajímavý nebo něco neuměl, že?

Za zmínku v redakčním obsahu novin, magazínů nebo pořadů se většinou neplatí. Na druhou stranu na něj nemáte žádný nárok, a vyžaduje tak větší úsilí se k němu dostat. A v případě, že se vám to podaří, nemáte plnou kontrolu nad výslednou podobou. O to lepší je to pocit, když si pak přečtete v časopise své jméno.

Jana Pokorná Jak být vidět v médiích

Mějte plán

Zdá se vám to nevýhodné? Nemusíte sice investovat peníze, ale chce to čas se vašemu PR věnovat. Stejně jako když svou expertizu budujete samostatně (svým obsahem a službami). To je základ, bez kterého nebude úspěšná ani medializace. Ale i během této fáze vás může někdo popostrčit, akcelerovat, vystřelit ke hvězdám… A v tomto smyslu média fungují skvěle.

Ale nedělejte to jen proto, že vám někdo řekl, že byste měli. Váš plán být vidět v médiích musí být v souladu s vaší celkovou marketingovou strategií.

Jana Pokorná Jak být vidět v médiích

Jak se dostat do médií?

Pokud tedy do vaší strategie zařadíte i média, jak se do nich dostat? Cesty jsou dvě – stanete se natolik viditelným nebo zajímavým expertem, že si vás novináři všimnou a osloví vás sami, nebo je oslovíte vy, vašimi dosavadními zkušenostmi nebo příběhem je přesvědčíte, že jste ti praví, kteří by k tématu měli mluvit, a v konečném důsledku poskočíte na vyšší level zarámováním vaší osoby v médiích jako odborníka.

A i když obě tyto cesty nejsou otázkou pár hodin, ale spíše týdnů a měsíců, ta druhá je mnohdy přece jen o něco kratší. Můžete se na ni vydat společně se mnou – v online programu Odrazte se do médií vám ukážu, jak začít oslovovat média, udělat z budování publicity pravidelnou součást osobního marketingu a využívat média k tvorbě vaší expertní image.

Comments are closed.